Budgivning

Al auktion sker i form af opbud. Opbud er et begreb, som bruges om det simple forhold, at man som byder skal byde mere end det bud, som tidligere er afgivet. Når flere personer er interesseret i samme vare, så starter en "budkrig", dvs. at byderne konkurrerer om at få det sidste, højeste bud, som dermed "vinder auktionen", dvs. køber varen.

Specielt ved frivillige auktioner har sælgeren indsat varen med instruktion om, hvad den mindst skal koste. Denne instruktion kalder vi "Mindstepris". Et vindende bud skal derfor også være lig med eller højere end mindsteprisen for at blive accepteret som et salg. Mindsteprisen er lagt ind i auktionen som en skjult værdi. Dvs. at man som byder kan se om et bud opfylder kravet til mindsteprisen, men man kan ikke se, hvad mindsteprisen er. Hvorfor det er sådan kan man læse mere om i FAQ (hyppige spørgsmål).

Som byder kan man anlægge forskellige budstrategier alt efter om man kan være til stede, når auktionen lukker eller ej, eller om man er interesseret i at dominere auktionen, hvis man finder noget, man virkelig gerne vil have. Auktionssystemet understøtter 3 forskellige budstrategier.

Budstrategier

  • Klassisk

Den traditionelle måde at byde på er styret af auktionssystemet. Du indtaster den højeste pris, du er villig til at betale (maxbud) og auktionssystemet sørger automatisk for at byde på vegne af dig indtil dit maxbud er nået. Formålet er at byde sådan, at næste bud altid ligger et opbud højere end det nuværende, konkurrerende bud.

Den automatiske budfunktion vil byde op til, men aldrig højere end dit maxbud. Maxbudet er skjult for andre ligesom andres maxbud er skult for alle andre end den, der har givet det. Et vindende bud er ofte, men ikke altid, lavere end byderens maxbud. Det afhænger af hvilke konkurrerende bud, der kommer. Mindste opbud har varierende intervaller alt efter hvor højt buddene er nået op i pris (se FAQ).

Man kan kun afgive et bud, som følger budintervallerne. Hvis et senere afgivet bud er identisk med dit maxbud, vinder dit bud. Det er fordi et tidligere afgivet bud altid vinder over et senere afgivet bud. Det senere afgivne, identiske bud registreres, men med en lidt lavere værdi. For at vinde auktionen skal byderen altid byde over det højeste nuværende bud og et eventuelt bagvedliggende, højere maxbud.

Denne budstrategi kan være god hvis du ved, at du ikke har mulighed for at følge auktionen, mens den lukker. Risikoen er, at du måske giver et maxbud, som er lavere end det, du faktisk er villig til at betale og derfor taber budkampen, fordi du bliver overbudt. Til gengæld har den første byder, der giver et højt bud, en fordel fordi andre skal byde højere end ellers for at vinde auktionen.

  • Komfort

Fungerer ligesom klassisk, men med den forskel, at den tager højde for ikke blot konkurrerende bud, men også mindsteprisen. Mindsteprisen er skjult, men hvis dit bud er mindre end mindsteprisen, så vil auktionssystemet vise dette bud som nuværende bud. Hvis dit bud ligger over mindsteprisen, så vil auktionssystemet taget det som et maxbud og vise dit bud som nuværende bud og lig med mindsteprisen.

Eksempel: Hvis det nuværende højeste bud er 200 og den skjulte mindstepris er 1000 og du byder 900 kr, så vil næste højeste bud blive dit bud på 900 kr. Hvis du derimod byder 1500 kr, så bliver du højestbydende med et bud på 1000 kr. og et maxbud på 1500 kr. Maxbudet er skjult for andre.

Det kan være en god strategi, hvis du ikke ønsker at deltage i budgivningen under mindsteprisen.

  • Aktiv

Dette er en helt manuel budgivning. Buddet bliver den pris, du har budt. Det kan være en god strategi hvis du ønsker at afgive et højt bud fra starten og dominere auktionen. Hvis der ligger et højere autobud fra en anden kunde, så vil dette bud dog have forrang, og man vil straks blive overbudt. Hvis det tidligere afgivne autobud er identisk med dit aktive bud, så vil buddet blive den pris, du har budt, men højestbydende er den, som tidligere har afgivet det identiske maxbud. Det skyldes at det først afgivne identiske bud har forrang over senere afgivne bud.

Hvis to bydere afgiver identisk bud, vil det først registrerede bud vinde. I budhistorikken vil det sidst modtagne bud blive registreret minus 1 kr (hvis budvalutaen er kr.).

Opbud

Opbud er et udtryk for det spring, der er mellem to tilladte budværdier. Det er normalt at opbuddet bliver større jo højere man kommer på budskalaen. Der kan ikke bydes "skæve" priser, dvs. priser med decimaler eller priser, som ligger mellem to tilladte budværdier. 

Mellem 0 og 19999 kr. er mindste opbud 100 kr. Mellem 20000 og 99999 er mindste opbud 1000 kr. Mellem 100000 og 499999 er mindste opbud 2000 kr. Mellem 500000 og 999999 er mindste opbud 5000 kr. Fra en million og mere er mindste opbud 10000 kr.

Overtid

Hver vare har en specifik placering og en sluttid, som kan skifte. Hvis der afgives bud inden tre (3) minutter før den angivne sluttid, vil auktionen blive forlænget med tre (3) minutter. Det betyder, at du som byder kan følge budgivningen og have større chance for at vinde auktionen, fordi du kan nå at komme med et nyt bud. Hvis der bydes op til dit maxbud, vil du modtage en e-mail.

Den auktion, som slutter først, vises øverst. Derfor vil man som byder opleve, at rækkefølgen af auktionsvarerne skifter. Af den grund kalder  vi det også "Dynamisk lukning".

Vindende bud

Hvis du har vindende bud OG mindsteprisen er opnået, når auktionen er slut, vil du modtage en faktura (normalt inden 3 timer) til din oplyste e-mail adresse. I din PS konto kan du også få et overblik over alle tidligere og løbende auktioner.

Hvis du har højeste bud, men mindsteprisen IKKE er opnået, vil du modtage en e-mail, som beskriver forhandlingsprocessen.

Bemærk at alle varekøb tillægges salær og moms. Salæret vises under prisen og kan være enten et fast beløb eller en procent af din budpris.

Undtagen fra moms af budsum er køretøjer, som der er betalt moms af, og varer fra private indsættere jævnfør reglerne om brugtmoms.

Tilbage   Fortsæt