Eksport af køretøjer fra Danmark

Eksport af køretøjer fra Danmark

 

Hvis køber er et firma fra et EU-land skal køberen have anført korrekt momsnummer i sine stamoplysninger. Det bliver tjekket automatisk ved oprettelse.

 

På Skats hjemmeside er anført 5 trin til at eksportere et køretøj:

1. Få synet din bil (for ældre biler, motorcykler og afmeldte køretøjer)

Skal du eksportere dit køretøj, skal det til udvidet registreringssyn (toldsyn), som foretages i forbindelse med et registreringssyn.

Det udvidede registreringssyn (toldsyn) gælder for:

 • Biler og motorcykler over 10 år. I nogle tilfælde udvælger SKAT køretøjer under 10 år.
 • Biler og motorcykler, der har været afmeldt fra registrering i et år.

Synet må ikke være ældre end 4 uger, når du beder om værdifastsættelsen.
Find synshal (fstyr.dk)

2. Bed SKAT om en værdifastsættelse

Du skal bede om værdifastsættelsen 14 dage før, du fører køretøjet ud af landet.

 • Log på Motorregistret med NemID eller Digital Signatur
 • Vælg Motor - Motorregistret - Registreringsafgift - Anmod om værdifastsættelse.
 • Indtast køretøjets RAK-koder eller kontroltal fra registreringsattesten.
 • Udfyld skærmbillederne og tryk Godkend.
 • Du får en kvittering med et journalnummer. Det skal du bruge i trin 4.

Log på Motorregistret

3. Aflever nummerplader til en nummerpladeoperatør eller i motorcenter

Find motorcenter eller nummerpladeoperatør

4. Indsend dokumentation til SKAT

Eksport til et EU-land: Send en faktura, slutseddel med info om køretøjet og navn og adresse på køber og sælger, eller bevis på indregistrering i udlandet.

Virksomheder skal sende en salgsfaktura.

Eksport til et ikke-EU land: Send en udførselsangivelse. Din speditør vil typisk kunne hjælpe dig.

Hvis du ikke er registreret som ejer af køretøjet i Motorregistret, skal du indsende dokumentation for ejerskabet i form af slutseddel, købsfaktura eller lignende.

Send dokumentationen til motorcenter@skat.dk. Skriv journalnummeret fra din kvittering på dokumentationen og i emnefeltet på mailen.

Du får afgørelsen i TastSelv Borger under Meddelelser fra Motorregistret eller i Meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv.

Udførselsprocedure for varer (Den juridiske vejledning)

5. SKAT udbetaler din registreringsafgift

Vi udbetaler registreringsafgiften til din Nemkonto. Der går ca. 3 uger.

 

Beregning af registreringsafgiften

Den registreringsafgift, der skulle betales, hvis det samme køretøj blev indført fra udlandet, bliver fratrukket 15 procent.

For personbiler fratrækkes dog mindst 8.500 kr. og for varebiler og motorcykler mindst 4.500 kr.

Vedr. eksport kan det altså bedst svare sig at eksportere køretøjer, som endnu ikke har være indregistreret i Danmark.

 

Tilfælde hvor du ikke får registreringsafgift tilbage:

Du kan ikke få betalt registreringsafgift tilbage for køretøjer, der: 

 • Efter en ombygning eller lignende har mistet deres afgiftsmæssige identitet (ID-tab), og hvor der skal betales afgift igen, hvis køretøjet skal bruges i Danmark.
 • Er færdselsskadede, og som ikke kan genopbygges inden for reglerne om afgiftsfri genopbygning eller ikke kan fritages for afgift efter reparation. Du kan ikke få godtgørelse for eksport af et beskadiget køretøjer.
 • Er over 35 år gamle, regnet fra første registreringsdato (veterankøretøjer).
 • Ikke er i registreringsklar stand (fx skader, vedligeholdelsesstand mv.) og derfor ikke kan synes og godkendes til at køre i Danmark.

Udstyr, der er monteret efter, at der er betalt afgift af køretøjet, kan du heller ikke få registreringsafgift tilbage for. I det tilfælde er der ikke betalt registreringsafgift af udstyret.

 

Hvis der er pant i køretøjet

Er der registreret pant i køretøjet i Bilbogen kan du ikke anmode om værdifastsættelse i Motorregistre, før pantet er ophævet og slettet i Bilbogen.

 

Hvis du vil kende afgiften på forhånd

Bindende svar om registreringsafgift

Vil du vide, hvad registreringsafgiften bliver ved fx import, eksport, ombygning af varebil til personbil eller nedvejning af et køretøj, kan du bede SKAT om et bindende svar.

 • Et bindende svar koster 400 kr.
 • Du skal betale via netbank.
 • Svartid: Op til to måneder.
 • Et bindende svar om registreringsafgift er gyldig i 3 måneder.

Der kan ansøges via Skats digitale løsning eller via blanket (se nærmere på Skat´s hjemmeside).

Sagsbehandlingstiden for et bindende svar er ca. 2 måneder.

Tilbage