Fortrydelsesret

Fortrydelsesret og reklamation

Fortryde køb

Som privat køber har du ifølge lovgivningen og PS's Betingelser 14 dages fortrydelsesret. Hvis du fortryder et køb ber vi dig om at udfylde følgende blanket og sende den til info@ps.se. Bemærk dog at salæret vil blive faktureret, eftersom det er en tjenesteydelse relateret til budgivningen og ikke en del af varekøbet.

Bemærk venligst, at du ikke er omfattet af fortrydelsesretten, hvis du byder fra en firmakonto. Hvis du køber som privat, men genstanden åbenbart er til et firma, vil vi undersøge om der kan være tale om misbrug af vore tjenester.

 

Reklamation

Alle varer sælges i den stand de er og forefindes, og du har som kunde undersøgelsespligt ifølge Betingelserne for køb på PS. Fejl, som du har konstateret eller burde have konstateret ved eftersynet, skal reklameres straks, så vi kan nå at rette fejlen eller informere om den inden auktionen lukker. I øvrigt tager PS alene mod reklamationer, som kunden fremsender skriftligt inden for femten (15) dage efter at en fejl er opdaget eller burde være blevet opdaget, eksempelvis ved eftersynet inden købet eller ved afhentning.

 

Virksomheder, som vil reklamere, skal udfylde følgende reklamationsblanket til virksomheder og sende den med e-mail til complaints@ps.se

Privatpersoner, som vil reklamere, udfylder og sender følgende blanket til privatpersoner til complaints@ps.se

Har du reklamationer i relation til transportskader, er det primært et anliggende mellem transportfirmaet og dig. Undertiden bestilles transporten via PS auktion, og så har vi mulighed for at indgå i sagsbehandlingen, men den egentlige transportkøber er den, der har købt varen.

Har du reklamationer i relation til transportskader kan du benytte denne formular.