Om PS

Alt har en pris

PS Auction er en auktionsvirksomhed, som formidler salg af udstyr mellem sælger og køber. Vi mener at alt har en pris. En maskine, som en måske anser som udtjent kan være af stor værdi for en anden. I dag er det vor målsætning, at kontinuerligt styrke vor position som en tillidsvækkende markedsplads, hvor man har mulighed for at gøre en god forretning.

Onlineauktioner hver uge

I mere end 50 år har vi arbejdet med auktioner. I 2006 begyndte vi med online auktioner. Dengang hed vi Auktionsfirmaet Petterson & Son. I dag hedder vi PS Auction og er et sted, hvor vore sælgere møder markedets købere. Vi ønsker at begge parter skal føle at de har gjort en god forretning, når auktionen er slut. Sælgere er ofte kuratorer i konkursboer, finansielle virksomheder, staten, kommuner, myndigheder og virksomheder. Købere er primært virksomheder inden for metal, træ, håndværk, byggeri og landbrug, men også andre brancher og private køber i stigende grad hos os. 

Professionel vurdering

Vi har kompetence til at vurdere hele konkursboer, nye og gamle maskiner og udstyr. Mange benytte os alene til vurdering for at få en uvildig vurdering af værdien af maskiner, lagre og udstyr.

AAA - højeste kreditværdighed

Vi er meget stolte over vor høje kreditværdighed. Det bygger på Basnodes (tidligere Soliditet) kreditvurderingssystem, som er verdens ældste og mest ansete. Systemet vurderer et firmas betalingsevne ud fra mange parametre. At drive en kreditværdig virksomhed kræver tid, engagement og hårdt arbejde. Vi håber at du påskønner værdien af at stole på, handle med eller samarbejde med en kreditværdig virksomhed.

Miljøpolitik

Vi arbejder aktivt for at bidrage til en bæredygtig udvikling for at bevare både de indre og ydre miljø og på den måde hjælpe til med at sikre en renere og sundere miljø både i dag og i fremtiden. PS Auction gør dette ved at tilpasse virksomheden så den belaster miljøet mindst muligt ved at:

  1. Følge gældende miljølovgivning
  2. Udnytte eksisterende ressourcer på en effektiv og sparsommelig måde
  3. Sortere og så vidt muligt genanvende materialer
  4. I så stor udstrækning som muligt anvender miljømærkede og genanvendelige produkter og materialer
  5. Prioritere de arbejdsmetoder, som har mindst mulig negativ virkning på mennesker og natur
  6. Uddanne og informere personalet i miljøspørgsmål for kontinuerligt at kunne forbedre og effektivisere miljøarbejdet
  7. Informere mennesker og virksomheder, som vi er i kontakt med, om vort miljøarbejde, og på den måde bidrage til at information om miljøarbejde når forskellige dele af samfundet
  8. Respektere og følge kundens miljøpolitik når vi arbejder på kundens plads
  9. Regelmæssigt følge op på og opdatere vore miljømål

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger.

Velkommen til PS!