FAQ

Typiske spørgsmål til salg (FAQ)

Hvordan fungerer det når man sælger gennem PS Auktion?

Vi har to forskellige muligheder for at sælge. Første mulighed er at vi kommer til dig og laver kataloget. Det vil sige at vi fotograferer og skriver teksten samt vurderer tingene. Vi kan evt. hjælpe med eftersyn og udlevering før og efter auktionen.

Den anden mulighed er at du sender dine varer til et af vore auktionssteder. Her foretager vi dokumentationen og håndteringen inklusiv eftersyn og udlevering. Fragten skal du selv sørge for. Ring gerne til den nærmeste sælger for at få mere information og en personlig kontakt.

Hvor mange ting skal jeg have for at kunne sælge?

Vi har ingen nedre grænse, men foretager en individuel bedømmelse baseret på hvad du har og hvilken værdi, varen har.

Hvorfor skal jeg sælge via PS Auction?

Vi har mange års erfaring med auktionssalg og vore kompetence omfatter professionelle vurderinger for både gamle og nye varer. Med PS Auktion får du kontakt med vidende og interesserede målgrupper både i og uden for Europa.

Den største fordel er vor effektive organisation, som er din garanti for en personlig og tryg behandling. Derudover har vi en bred kundekreds både geografisk og branchemæssigt, hvilket gør at de rigtige købere sandsynligvis findes i vor kundedatabase, som har over 100.000 brugere.

Hvor hurtigt går det?

PS Auction håndterer din auktionsopgave på normalt 3-5 uger fra aftaletidspunktet. I løbet af disse uger klarer vi alt fra dokumentation til afregning med sælger. Få detaljeret information om arbejdsgangen ved at kontakte os.

Hvad koster det?

Omkostningerne ved en auktionsopgave varierer og baserer sig på bl.a. vareart og antal varer. Information om omkostningerne til salær og eventuelle tillæg får du af en kundemedarbejder hos PS.

Hvis vi skal kunne beregne dine salæromkostninger skal vi bl.a. vide mere om hvilken slags varer, du vil sælge, og hvor meget du har.

Kan I vurdere mine varer?

Vi udfører vurdering af hele virksomheder og dele heraf mod betaling. Vi har professionelle vurderingsmænd, som kan hjælpe dig med en upartisk vurdering. Læse mere om vurdering her.

Hvem bestemmer mindsteprisen?

Det er sælgeren, som primært bestemme mindsteprisen. Vi kan evt. foreslå en mindstepris til godkendelse inden auktionen. I sidste ende er det PS, som afgør, om en mindstepris er realistisk eller ej. Hvis vi vurderer at mindsteprisen er for høj, vælger vi oftest at afslå at sælge varen.

Kan private sælge varer hos PS Auction?

Ja, PS Auction modtager varer til salg fra private. Betingelsen er at varen skal have en vis værdi og skal være egnet til vor kundekreds. Vi hjælper dig med at bedømme det. PS udfører normalt dokumentationen for at få en objektiv bedømmelse.

Hvor findes PS og hvor findes køberne?

PS har kontorer mange steder og har desuden samarbejdspartnere. På den måde bliver det nemmere for dig at arbejde sammen med os. Køberne findes over hele verden, men vi har p.t. flest kunder i Norden, Østeuropa, Mellemøsten og Sydamerika. I takt med at vi udvider øges chancerne for at dine varer kan komme til at gøre nytte et andet sted. Dette er til gavn for både dig og miljøet.

Vor kundebase er over 100.000 brugere og øges hele tiden.