Salgsprocessen

Salgsfaser

Auktionssalg foregår efter auktionslovens bestemmelser. Centralt heri er at varerne sælges som de er og fra det sted, de befinder sig. Forudsætning er at der skal være mulighed for eftersyn inden auktionen slutter. Mange kommer ikke til eftersynet, men byder alene på den tillid, der er til PS som firma og de oplysninger, der fremgår af fotos, beskrivelse med videre under varen. Derfor er det utrolig vigtigt at standarden er høj både når det gælder foto og dokumentation. F.eks. skal fotos have en størrelse på min. 800 pixels i bredden. Mange og gode billeder hjælper køberne med at få et godt indtryk.

Vi tilstræber en enkel og effektiv fremgangsmåde. Vi har brugt mange år på at opbygge en metode, som fungerer. Vore kunder giver udtryk for at vi leverer relevant information, er klare, de har tillid til og og vi har sjældent problemer. Her kan du læse om vore salgsfaser:

1. Vurdering

Processen begynder sædvanligvis med at vi foretager en professionel vurdering af enten hele konkursboet, varelageret eller det udstyr, der nu er til salg. Det kan være både nyt og brugt.

2. Katalogskrivning (dataindsamling)

Processen begynder sædvanligvis med at vi foretager en professionel vurdering af enten hele konkursboet, varelageret eller det udstyr, der nu er til salg. Det kan være både nyt og brugt.

3. Eftersyn

Så vidt muligt sælges varen fra det sted, hvor den står for at mindske håndteringsomfanget og holde omkostningerne nede. Eftersynet afholdes derfor samme sted som varen befinder sig. Potentielle købere får herigennem mulighed for at se varen inden auktionen slutter. Undertiden kan udstyret ses i drift til eftersynet og det giver større tillid hos køberne og i sidste ende en højere pris. Hvis udstyret demonteres og flyttes på lager falder værdien typisk til under det halve!

4. Auktion

Auktionerne starter og kører ofte uge for uge, men kan også køre længere tid. Alle bud kan ses af alle, men byderne forbliver anonyme for andre bydere.

5. Afhentning / Udlevering

Køberen bliver faktureret og skal betale til PS inden den specifikke udleveringsdag, som annonceres under auktionen.

Tilbage til sælge   Til FAQ, sælge