Vurdering

Vi udfører autoriseret vurdering

Professionel vurdering af virksomhed, inventar, maskiner og varelager kan være aktuel i forbindelse med salg, afvikling eller konkurs. Hos PS Auction har vi kompetence til at vurdere hele konkursboet samt både nyt og brugt udstyr. Vi vurderer bl.a. inden for metal, træ, landbrug, entreprenør, håndværk, butik, kontor, storkøkken/restaurant, person- og varebiler, trykkerier med videre. Vurdering er et område i vækst. Mange kunder benytter os for at få en upartisk vurdering af værdien af virksomhedens aktiver.

Vurdering kan tilbydes som en selvstændig ydelse mod betaling. 

Vurdering udføres også som led i en salgsopgave uden særskilt betaling.

Vurdering uden for disse to formål kan ske ved tilbudsgivning, men kun med summariske værdier.

Personlig PS kontakt

Som opdraggiver har du altid direkte kontakt med din egen vurderingsmand, som hurtigt vender tilbage til dig.

En effektiv organisation med lang erfaring

Vi er en kompetent og effektiv organisation, som er din garanti for en tryg sagsbehandling, hvor vi ser på både vurderingen og den sammenhæng, den indgår i. Vor viden inden for vurdering omfatter de fleste brancher. Vor mangeårige erfaring har gjort vore arbejdsmetoder optimeret og i de fleste tilfælde kan vi inden for 3 - 5 uger have gennemført et projekt fra vurdering til online auktion og udlevering.